Slotconferentie Toekomstvisie Bos en Samenleving

Op 17 november jongstleden vond de Slotconferentie Toekomstvisie Bos en Samenleving plaats. Dit evenement betekent een nieuwe start voor Bos in Vlaanderen. Gedurende het jaar 2017 heeft het Bosforum zich ingespannen om, samen met vertegenwoordigers uit verschillende hoeken van de samenleving, een nieuwe visie voor Bos in Samenleving op te maken. Dit document is een basis voor duurzaam beheer, duurzame benutting en duurzame bescherming van het Vlaamse bos.

De slotconferentie was een groot succes. Vele actoren schaarden zich achter de visie en benadrukten het grote belang van bos voor de maatschappij.

Meer informatie en achtergrond over de slotconferentie vindt u hier: http://www.bosforum.be/toekomstvisie/slotconferentie/