Publicatie Toekomstvisie ‘Bos en Samenleving’

Na één jaar lang zwoegen, is het moment daar.
We zijn zeer verheugd u de Toekomstvisie ‘Bos en Samenleving’ te mogen voorstellen.

Dit document brengt de verschillende aandachtspunten, wensen en visies samen van de belanghebbenden. We hopen dat de 11 beleidswerven, die de toekomst van het Vlaamse bos mee zullen vormgeven, breed gedragen zullen worden.

Het Bosforum wenst alle belanghebbenden van harte te bedanken voor hun inzet.
Via onderstaande link kan u het document online raadplegen: Bosforum: Toekomstvisie Bos en Samenleving