Minister keurt subsidieovereenkomst goed

Minister Schauvliege keurde op 3 maart jongstleden de projectsubsidie goed voor de ontwikkeling van de Toekomstvisie Bos en Samenleving. Met dit engagement kent de Minister 45.000 euro toe aan het Bosforum om deze opdracht uit te voeren. Deze gelden kaderen in een publiek-private samenwerking waarbij de private actoren binnen het Bosforum en de Vlaamse overheid samen in tijd en geld een gelijke bijdrage hebben in de ontwikkeling van de Toekomstvisie voor Bos en Samenleving.

De komende maanden zal het Bosforum actief werk maken van het vormgeven van de Toekomstvisie, hierbij wordt extra aandacht geschonken aan het maatschappelijk draagvlak. Meer informatie over dit proces vindt u hier.