Einde van de Rondetafels

Het Bosforum wenst iedereen van harte te bedanken die zich heeft ingezet voor de Rondetafels van 6 en 13 juni. Dank aan alle aanwezige organisaties en personen voor de input die zal leiden tot een gedragen Toekomstvisie voor Bos en Maatschappij.

De Rondetafels waren een groot succes. Op de eerste dag waar de relatie bos en biodiversiteit en de productiefunctie van bossen werd besproken konden we rekenen op 18 personen. En mooi aantal maar niet te veel zodat de discussie goed op gang kon komen. De tweede dag, waar er vooral werd ingegaan op de relatie bos en gezondheid en het bos in relatie tot andere actoren in de open ruimte zoals de landbouw, konden we 25 personen ontvangen.

De input die is geleverd zal in de komende weken worden verwerkt tot een nieuwe versie van de visietekst. Medio september zal er via de website nieuwe informatie worden gegeven over de verdere voortgang van het proces. Medio november organiseert het Bosforum een symposium waar de visie zal worden gepresenteerd. Meer informatie volgt.