Over het Bosforum

Doelstelling


De samenleving is in toenemende mate afhankelijk van gezonde bossen, en bossen bieden binnen veel levensdomeinen en toekomstgerichte industrieën toegevoegde waarde. Daarom ijvert het BOSFORUM voor sectoroverschrijdende samenwerking en beleid en voor de uitvoering van het Bosactieplan. Zo ontstaat een noodzakelijk kantelmoment: bos en bomen worden van de marge naar het centrum van besluitvorming getild. Bosbeleid wordt (h)erkend als een noodzakelijk instrument om reële uitdagingen het hoofd te bieden.

Download hier het Bosactieplan: Bosforum_bosactieplan


Het BOSFORUM bestaat uit actieve leden. Dit zijn afgevaardigden van organisaties uit de bos- en houtsector en onafhankelijke experten en academici. Zij treden toe ten persoonlijke titel.

Op dit moment zijn de volgende leden actief binnen het BOSFORUM:

  • Philippe Casier, Particulier Bos- en Natuurbeheer
  • Dries Claes, Particulier Bos- en Natuurbeheer
  • Jan Coussement, Bosboomkwekerijen
  • Marc De Bock, Houtverwerkende industrie
  • Ute De Meyer, Particulier Bos- en Natuurbeheer
  • François De Meersman, Houtverwerkende industrie
  • Bert De Somviele, Bos en Natuurbeleid
  • Hugues Frère, Houtverwerkende industrie
  • Marc Goossens, Houtverwerkende industrie
  • Ingrid Hontis, Houtverwerkende industrie
  • Bart Muys, Onderzoek en onderwijs
  • Hans Scheirlinck, Particulier Bos- en Natuurbeheer
  • Jan Seynaeve, Particulier Bos- en Natuurbeheer
  • Jan Spaas, Particulier Bos- en Natuurbeheer
  • Jurgen Tack, Particulier Bos- en Natuurbeheer
  • Joris Van Acker, Onderzoek en onderwijs
  • Kris Verheyen, Onderzoek en onderwijs
 • Bert Wierbos, Houtverwerkende industrie